відображення


відображення
1) (показ кого / чого-н. засобами слова, малярства, гри тощо), відбиття, відбиток, зображення, змалювання, відтворення, віддзеркалення

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • відображення — філософська категорія, що позначає властивість будьяких тіл, явищ, процесів, подій змінюватися під впливом взаємодії між собою і зберігати зміни, які виникають, у специфічних для себе формах: знаках, відбитках, структурних перетвореннях,… …   Філософський енциклопедичний словник

  • відображення — я, с. 1) тільки одн. Дія і стан за знач. відобразити й відобразитися; відбиття. 2) Зображення предмета, відбите в дзеркалі, на поверхні води, полірованій речі тощо; відбиток. 3) тільки одн., філос. Відтворення в свідомості предметів, явищ… …   Український тлумачний словник

  • відображення — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • зв'язок — синтетична єдність багатоманітного. Визначення Канта зв язок є уява про синтетичну єдність багатоманітного стосується часткового випадку феномена З. у сфері ідеального Н. айбільш загальні форми З. перехід, відображення (або рефлексія), розвиток… …   Філософський енциклопедичний словник

  • відносна істина — неповне, неточне, часткове відображення об єкта, яке внаслідок своєї неповноти і неточності змінюється, поглиблюється в процесі розвитку пізнання. В. і. двоїста, суперечлива: як відображення дійсних сторін об єкта, вона містить в собі момент… …   Філософський енциклопедичний словник

  • художній образ — синтезуюча форма художньої свідомості та творчості в цілому, яка втілює, творить та об єднує зміст твору; характеризується повнотою і цілісністю. В залежності від масштабу охоплення матеріалу X. о. виступає як окрема складова твору або як його… …   Філософський енциклопедичний словник

  • Горбаль, Василий Михайлович — Василий Михайлович Горбаль Василь Михайлович Горбаль …   Википедия

  • антиконформний — а, е: •• Антиконфо/рмне середо/вище мат. відображення, при якому подібність нескінченно малих фігур конформного відображення зберігається, але орієнтація поверхні змінюється на протилежну …   Український тлумачний словник

  • відбиток — тка, ч. 1) Слід, витиснений на чомусь, у чомусь. 2) Пробний текст, малюнок і т. ін., виготовлений друкарським способом. Коректурний відбиток. 3) Окремо зброшурована стаття, невеликий твір тощо із збірника, журналу. 4) Знімок, виготовлений… …   Український тлумачний словник

  • образ — I у, ч. 1) Зовнішній вигляд кого , чого небудь. || Вигляд кого , чого небудь, відтворений у свідомості, пам яті або створений уявою. || Подоба, копія кого , чого небудь. 2) Специфічна для літератури і мистецтва конкретно чуттєва форма… …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.